اخبار سایت

مقاله برگزیده

آشنایی با روان شناسی بالینی
( آموزش ها )

clinical psychology

به نام خدا
 

 
 
 
 
 
رشته روان شناسی بالینی شاخه ای از روان شناسی است که به درک و پیش بینی و درمان نابهنجاری ها و ناتوانایی ها و اختلالات اجتماعی و هیجانی و رفتاری و شناختی و زیست شناختی میپردازد.در جریان تاریخ نود سالهروان شناسی بالینی در دنیا ایران تاریخچه سی ساله‌ ای


متن کامل مقاله

تازه های کلینیک

روش های درمانی