• نظر شما درباره ي سايت ؟

   مشاهده نتايج

   Loading ... Loading ...
 • questionary1دانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز
   

  خودشیفتگی که یکی از مفاهیم قدیمی در روان شناسی به ویژه مکتب روان تحلیل گری است امروزه هم به عنوان نوعی اختلال در سطح بالینی و هم به عنوان صفت شخصیتی در سطح غیربالینی موضوع مورد تحقیق در ادبیات پژوهشی است .خودشیفتگی سبکی از شخصیت است که با ویژگی هایی هم چون خودبزرگ (متن كامل)
  questionaryدانلود پرسشنامه رضایت از تن انگاره SWBI
   

   
   
   
   

  پرسشنامه رضایت از تن انگاره 22 گویه دارد و رضایت یا نارضایتی فرد را از بدنش مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد . این پرسشنامه توسط  سوئوتو و گارسیا در سال 2002 معرفی شده است.نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای و از هرگز تا (متن كامل)
  questionaryدانلود پرسشنامه سلامت معنوی ﭘﻮﻟﻮﺗﺰﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻴﺴﻮﻥ
  بسم الله الرحمن الرحیم

  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ۲۰ ﺳﺆﺍﻟﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﭘﻮﻟﻮﺗﺰﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻴﺴﻮﻥ (۱۹۸۲) ﻛﻪ ۱۰ ﺳﺆﺍﻝ ﺁﻥ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﻭ ۱۰ ﺳـﺆﺍﻝ ﺩﻳﮕـﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻭﺟﻮﺩﻱ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺳﻨﺠﺪ. ﻧﻤﺮﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺟﻤﻊ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺯﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺁﻥ ﺑﻴﻦ ۲۰-۱۲۰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻟﻴﻜﺮﺕ ۶ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ (متن كامل)
  questionaryدانلود پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برای بررسی میزان رضایت زناشویی، پرسشنامه اینریچ انتخاب شده است. این پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات و کارهای بالینی متعددی مورد استفاده قرار گرفته است.
  فورز و السون(1989) از این پرسشنامه، برای بررسی رضایت زناشویی استفاده کرده اند و معتقدند که این مقیاس نسبت به (متن كامل)
  logo6دانلود پرسشنامه دین داری گلاک و استارک
  بسم الله الرحمن الرحیم

  این پرسشنامه توسط گلاک و استارک برای سنجیدن نگرش ها و باورهای دینی و
  دانداری ساخته شده است . برای استاندارد کردن در کشورهای مختلف اروپا ، آمریکا ،
  آفریقا و آسیا و بر روی پیروان ادیان مسیحیت ، یهودیت و اسلام اجرا گردیده و با دین
  اسلام هم انطباق (متن كامل)